hlavniPanelPozadi

Pracovní schůzka s europoslanci v Holzhau


HOLZHAU. V pátek 3. července 2020 se v „Lipovém dvoře“ (Lindenhof) v Holzhau uskutečnilo česko-německé pracovní setkání zájmových skupin usilujících o opětovné propojení železniční trati mezi obcemi Holzhau v Sasku a českou Moldavou. Česká strana je na projekt připravena, projekt podporuje Ústecký kraj, obce i další regionální instituce, nyní slíbila urychlení spolupráce i strana německá. Svitla tak naděje na to, že se po 75 letech krušnohorská železniční trať mezi Freibergem, Mostem a Teplicemi už skutečně propojí. 


Setkání se zúčastnily více než dvě desítky zástupců regionálních, státních i zájmových institucí z obou zemí. Účastníci schůzky společně diskutovali o přípravě studie proveditelnosti, jejímž garantem je Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy (SMWA Dresden). Jednání předsedali poslanci Evropského parlamentu Mgr. Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a jeho saský kolega Dr. Peter Jahr, kteří projekt dlouhodobě podporují. Ti přednesli mimo jiné možnosti financování projektu dostavby trati z evropských fondů.
Jednotliví saští starostové, včetně místostarosty města Freiberg, důrazně žádali zástupce saského ministerstva o urychlení projektu, jeho jasný harmonogram a komunikování dílčích výsledků. Přítomný hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček oficiálně pozval saského ministra Martina Duliga k účasti na plánované III. česko-německé konferenci, která proběhne po dokončení studie proveditelnosti v Teplicích.


K symbolickému propojení v roce 2021 dojde za pomoci hornické opery

Europoslanec Tomáš Zdechovský a místostarosta města Freiberg Steve Ittershagen zdůraznili, že projekt má vedle turistického a hospodářského charakteru rovněž aspekt kulturní výměny. V rámci dvou desítek českých a saských měst probíhají již několik let přeshraniční kulturní akce. Na rok 2021 se například chystá znovuuvedení 200 let staré hornické opery „Bergmönch“, jejímž autorem je tehdejší starosta Teplic Josef Wolfram. Dílo se svého času hrálo například v Praze, Drážďanech či Berlíně, do Teplic přitáhlo prestižní hosty, jako byl rakouský císař, pruský král, italský houslista Niccolò Paganini či německý vědec Alexander von Humboldt. Obnovená premiéra díla by měla proběhnout v červnu 2021 ve freiberském divadle v rámci III. symbolického propojení obou tratí, a to pod taktovkou šéfdirigenta Hudby Hradní stráže Pražského hradu Jana Zástěry.


Zájmová skupina na české straně získává nový koordinační rámec

Moldavská dráha patří k nejkrásnějším tratím v ČR. Původně spojovala české Podkrušnohoří se středním Saskem, avšak od roku 1945 je rozdělena. Do jejího původního provozního stavu ji chtějí navrátit zájmové skupiny z obou stran hranice. Koordinaci české zájmové skupiny přebírá od 3. 7. 2020 namísto dosavadních dvou spolků (Českojiřetínský spolek a HGV Rechenberg-Bienenmühle) a dvou obcí (Moldava a Rechenberg-Bienenmühle) nově zřízený Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“ založený pro tento účel dosavadními koordinátory.Peter Jahr; Evropský parlament; poslanec
Tomáš Zdechovský; Evropský parlament; poslanec
Kathrin Vogler; Poslanecká kancelář Petra Jahra; ved. kanceláře
Markéta Meissnerová; Generální konzulát ČR v Drážďanech; generální konzulka
Oldřich Bubeníček; Ústecký kraj; hejtman
Jaroslav Komínek; Ústecký kraj; zástupce hejtmana, radní pro dopravu
Michaela Tobiášová; Ústecký kraj; odd. vnějších a zahr. vztahů
Eric Nitzsche; Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy; hlavní organizační útvar pro dopravu, pověřenec ministra 
Michal Fridrich; Ministerstvo dopravy ČR; ředitel odb. zahr. vztahů
Steve Ittershagen; město Freiberg; místostarosta
Steffen Ulbricht; město Freiberg; ved. kanceláře
Peter Hünig; obec Weißenborn; místostarosta
Michael Albrecht; obec Lichtenberg; místostarosta
Reiner Stiehl; obec Mulda; starosta
Reiner Hentschel; obec Frauenstein; starosta
Michael Funke; obec Rechenberg-Bienenmühle; starosta
Lenka Nováková; obec Moldava; starostka
Eva Kardová; obec Moldava; místostarostka
Petr Pípal; město Dubí; starosta
Kamila Bláhová; město Litvínov; starostka
Veronika Jahn; Euroregion Erzgebirge (Sasko); jednatelka
Heinz Lohse; HGV Rechenberg-Bienenmühle; předseda
Petr Fišer; Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“; předseda správní rady
Jan Setvák; Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“; člen správní rady
Marie Svačinová; překladatelka
Ivan Douša; ZS Moldavská dráha
Copyright ©: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří (2016-2023)